Dokumenty

Dokumenty archiwalne


A. DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu statusu
Załącznik nr 3 – Wzór wniosku US-7 o wydanie zaświadczenia z ZUS

UWAGA: Załącznik nr 3 – dane można uzupełnić bezpośrednio dokumencie. w tym celu należy pobrać dokument ze strony i zapisać na dysku komputera. Dokument nie wyświetla się poprawnie bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej.


B. WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Umowa uczestnictwa w Projekcie
Oświadczenie Uczestnika Projektu i deklaracja
Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo i NEET
Oświadczenie uczestnika projektu RODO


C. STYPENDIUM SZKOLENIOWE I STAŻOWE

Regulamin Przyznawania i wypłacania stypendiów
Kwestionariusz osobowy


D. ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ORAZ KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ

Regulamin zwrotu kosztów
Załącznik 1 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku zmian
Załącznik 3 – Wniosek o Zwrot Kosztów Opieki nad Dzieckiem lub Osoba Zależną
Załącznik 4 – Wzór Umowy zlecenia opieka nad dzieckiem lub osobą zależną


E. DLA PRACODAWCY

Regulamin rekrutacji pracodawców
Załącznik 1 – Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy
Załącznik 2 – Program stażu


F. DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH

Wzór umowy na staż
Załącznik 1 – Lista obecności
Załącznik 2 – Wniosek o udzielenie dni wolnych
Załącznik 3 – Sprawozdanie z przebiegu stażu
Załącznik 4 – Opinia z przebiegu stażu
Załącznik 5 – Oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia
Załącznik 6 – Skierowanie na badania lekarskie