Dokumenty archiwalne

A. DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 01.08.2020

Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny
Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny01.08.2020

Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny2020

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu statusu

B. WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Umowa uczestnictwa w Projekcie 2020
Oświadczenie Uczestnika Projektu i deklaracja
Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo i NEET
Oświadczenie uczestnika projektu RODO

C. STYPENDIUM SZKOLENIOWE I STAŻOWE

Regulamin Przyznawania i wypłacania stypendiów
Kwestionariusz osobowy

D. ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ORAZ KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ
Regulamin zwrotu kosztów
Załącznik 1 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku zmian
Załącznik 3 – Wniosek o Zwrot Kosztów Opieki nad Dzieckiem lub Osoba Zależną
Załącznik 4 – Wzór Umowy zlecenia opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

E. DLA PRACODAWCY

Regulamin rekrutacji pracodawców
Załącznik 1 – Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy
Załącznik 2 – Program stażu

F. DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH

Wzór umowy na staż
Załącznik 1 – Lista obecności
Załącznik 2 – Wniosek o udzielenie dni wolnych
Załącznik 3 – Sprawozdanie z przebiegu stażu
Załącznik 4 – Opinia z przebiegu stażu
Załącznik 5 – Oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia
Załącznik 6 – Skierowanie na badania lekarskie